Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Konto bankowe

Stowarzyszenie POLSKA ORGANIZACJA SHORINJI KEMPO

MBank: 53 1140 2004 0000 3502 7497 1466

Adres: ul. Wysłouchów 33/5, 30-611 Kraków, POLSKA

 

   Warunki płatności:

 

1. Miesięczna opłata za trening — do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

  • W tytule przelewu prosimy podać: "nazwa filii, miesiąc i rok, imię i nazwisko". (np. "WAWEL, wrzesień 2017, Donald Trump")
  • Opłata miesięczna jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla wszystkich miesiący, niezależnie od świąt, dni wolnych oraz dni, w których nie jest możliwe korzystanie z sali gimnastycznej z przyczyn od nas niezależnych.
  • Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania terminów wpłat.
  • W przypadku rezygnacji z zajęć lub niemożliwości w nich uczestnictwa, wpłacone opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

2. Prywatne darowizny mogą być następujących rodzajów:

  • darowizna dla konkretnego Kenshi lub grupy Kenshi (na przykład sponsorowanie wyjazdu na zawody lub szkolenia, a także w przypadku trudnej sytuacji finansowej — choroby, śmierci krewnego, itp);
  • darowizna dla konkretnej filii (np na zakup sprzętu sportowego, naprawę lub wyposażenie sali sportowej, itp);
  • darowizna na jakikolwiek inne wydarzenie (np sponsoring na przygotowanie do obozu sportowego, itp).

W tytule przelewu należy jasno określić, na jaki cel przeznaczona jest darowizna. Jeśli sponsoring dotyczy jakiegoś wydarzenia, sponsor ma prawo zażądać od organizatora imprezy sprawozdania finansowego.

 

 

Rejestracja

Konto bankowe POSK

dengi