Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Czy są jakieś egzaminy?

Kawashima KazuhiroEgzaminy przeprowadzane są na podstawie wymagań i standardów przedstawionych przez Organizację (WSKO). W związku z tym sam proces szkoleniowy opiera się wyłącznie na japońskich metodach nauczania, które pomagają szybko i sprawnie opanować materiał. Każdy uczeń przystępuje do egzaminu, jeśli czuje się przygotowany, a Instruktor prowadzący dopuści do egzaminu.

 

Egzamin mogą zdawać tylko członkowie Organizacji. Tak więc, aby przejść z poziomu na poziom, wymagane jest zarejestrowanie się.

 

Dokumenty z egzaminu są przesyłane do Hombu (siedziba w Japonii), gdzie na ich podstawie kierownictwo podejmuje decyzję o przydzieleniu tej osobie następnego poziomu.

 

Certyfikaty dla wszystkich stopni są przyznawane tylko przez Hombu.

 

<<< wrócić do "Pytania i odpowiedzi"

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi