Sprawiedliwość nie poparta siłą jest bezradna. Siła bez sprawiedliwości, to rozbój i przemoc. (So Doshin)

Co oznacza nazwa „Shorinji Kempo”?

Sambo uke nami gaeshiSo Doshin — założyciel (jap. Kaiso) Shorinji Kempo — wziął najbardziej skuteczne techniki różnych sztuk walk oraz filozoficzną naukę Buddy i Bodhidharmy, których uczył się w Chinach w latach młodości i skonsolidował je w jeden system kształtowania osobowości.

W celu stworzenia szkoły walki opartej na filozofii, Kaiso, zainspirowany świątynią Shaolin, zaczerpnął z jej bogatej historii wychowania wielkich uczonych i przywódców. Swoją szkołę nazwał „Shorinji Kempo”, na cześć źródła swojej inspiracji. Nazwa „Shorinji Kempo” podkreśla przejęcie duchowej i wojowniczej tradycji, wiernie strzeżonej w klasztorze Shaolin.

Nazwa składa się z pięciu znaków 少林寺拳法 i po japońsku brzmi „sho-rin-ji-kem-po” natomiast po chińsku — „shào-lin-si-quán-fǎ”.

Chociaż każdy znak ma swój sens, „Shàolinsi Quánfǎ”, jak również „Shorinji Kempo” to nazwy własne i nie można ich tłumaczyć na podstawie poszczególnych znaków. Jednak w literaturze europejskiej, często można znaleźć tłumaczenie na odpowiednio „Metoda pięści świątyni Shaolin” lub „Metoda pięści świątyni Shorinji”.

 

<<< wrócić do "Pytania i odpowiedzi"

 

Rejestracja

Deklaracja członkowska

vol57 12

Konto bankowe POSK

dengi