top of page

PYTANIA I ODPOWIEDZI

CO OZNACZA NAZWA "SHORINJI KEMPO"?

So Doshin - założyciel (jap. Kaiso) Shorinji Kempo - wziął najbardziej skuteczne techniki różnych sztuk walk oraz filozoficzną naukę Buddy i Bodhidharmy, których uczył się w Chinach w latach młodości i skonsolidował je w jeden system kształtowania osobowości.

W celu stworzenia szkoły walki opartej na filozofii, Kaiso, zainspirowany świątynią Shaolin, zaczerpnął z jej bogatej historii wychowania wielkich uczonych i przywódców. Swoją szkołę nazwał „Shorinji Kempo”, na cześć źródła swojej inspiracji. Nazwa „Shorinji Kempo” podkreśla przejęcie duchowej i wojowniczej tradycji, wiernie strzeżonej w klasztorze Shaolin.

Nazwa składa się z pięciu znaków 少林寺拳法 i po japońsku brzmi „sho-rin-ji-kem-po” natomiast po chińsku - „shào-lin-si-quán-fǎ”. Chociaż każdy znak ma swój sens, „Shàolinsi Quánfǎ”, jak również „Shorinji Kempo” to nazwy własne i nie można ich tłumaczyć na podstawie poszczególnych znaków. Jednak w literaturze europejskiej, często można znaleźć tłumaczenie na odpowiednio „Metoda pięści świątyni Shaolin” lub „Metoda pięści świątyni Shorinji”.

OD CZEGO WŁAŚNIE ROZPOCZĄĆ TRENINGI?

Od zadania sobie pytania: „Po co?” 

Odpowiadając sobie szczerze na postawione wyżej pytanie, powody, dla których chcemy dołączyć do szkoły Shorinji Kempo staną się dla nas łatwiejsze do zrozumienia. Należy mieć świadomość, że studiowanie Shorinji Kempo jest długofalowym procesem, a nawet przygodą na całe życie! Shorinji Kempo nie jest szkołą, w której trenujemy bojówkarzy. Poznajemy swoją naturę, swój umysł, swoje ciało, swój potencjał, jaki mamy z chwilą narodzin. Istnieje stare przysłowie Zen: „Wyczerpuj swoje życie do końca” - to pokazuje nam kierunek nauki, motywuje do dalszego rozwoju.

Następnym krokiem, jaki należy podjąć, to przyjście na trening. W naszej szkole nie preferujemy, sytuacji, gdy osoby zainteresowane Shorinji Kempo najpierw chcą oglądnąć, jak przebiega trening, nasze podejście jest zupełnie inne. Chcesz poznać Shorinji Kempo - spróbuj! Wejdź do naszego Dojo, tylko stojąc ramię w ramię z innymi uczniami można poczuć czym jest prawdziwy trening Shorinji Kempo, poczuć atmosferę panującą w Sali. Nie da się tego doświadczyć oglądając trening siedząc na ławce. Trzeba doświadczyć tego samemu, dlatego czekamy na Ciebie w naszych Dojo, weź strój sportowy i dołącz do nas!

CZYM JEST REJESTRACJA W ORGANIZACJI SHORINJI KEMPO?

Rejestracja sprowadza się do wypełnienia Japońskiej Deklaracji (Nyukai Gansho), dokonania opłaty rejestracyjnej do Światowej Organizacji Shorinji Kempo (WSKO) w wysokości 60 zł, a następnie przesłania ich do Hombu (siedziba Shorinji Kempo w Japonii), aby wnioskodawca znalazł się w rejestrze ogólnym szkoły Shorinji Kempo. Jednocześnie zarejestrowana osoba otrzyma „Kaiinsho - kartę członkowską, tj. Legitymacja” potwierdzającą jego obecność w Organizacji Shorinji Kempo. W momencie rejestracji nowi kenshi (tzw. Zwolennicy Shorinji Kempo) otrzymują numer identyfikacyjny (podobny do numeru PESEL’u w Polsce), pod którym są wpisani do Organizacji.

Rejestracja następuje po około 1-3 miesięcy treningu. Jest to rodzaj próby dla obu stron. Z jednej strony „nowicjusz” poznaje bliżej sztukę Shorinji Kempo, jej cechy charakterystyczne, atmosferę w dojo, a z drugiej strony uważnie jest obserwowany przez Instruktora pod względem jego głównych cechy charakteru, reakcji na inne osoby czy na różne obciążenia. Z wzajemnym pozytywnym nastawieniem podejmowana jest wspólna decyzja w sprawie rejestracji (niektóre formularze są wydawane dla wypełnienia itd.). Kierownictwo szkoły ma dość jasną politykę dotyczącą klimatu psychologicznego w procesie szkolenia. Podczas dużego obciążenia fizycznego osoba powinna się czuć dobrze i komfortowo w danym zespole czy sali. W żadnej chwili, nie ma takiej sytuacji, kiedy ktoś upokarza czyjąś osobowość. Mikroklimat, który tworzy Kierownictwo filii oparty jest na szacunku, życzliwości i wzajemnej pomocy, jeśli „nowicjusz” odnajdzie się dobrze w grupie, rada instruktorów naszej filii decyduje o rejestracji.

Organizacja bardzo często organizuje różne rodzaje szkoleń, zawody, konwencje czy konferencje na całym świecie. Z zasady, wszystkie szkolenia mają charakter zamknięty, czyli dostępne tylko dla członków Organizacji. W chwili zarejestrowania się do Organizacji, drzwi na takie imprezy stają się otwarte. Egzaminy na stopnie również są możliwe tylko i wyłącznie dla członków Organizacji, którzy spełnili wszystkie niezbędne procedury.

Ponieważ w Shorinji Kempo działa zasada „nie wynoszenie za bramę”, dalsze kształcenie w naszej szkole poza okresem próbnym bez rejestracji jest niemożliwe.

CZY SĄ JAKIEŚ EGZAMINY?

Egzaminy przeprowadzane są na podstawie wymagań i standardów przedstawionych przez Organizację (WSKO). W związku z tym sam proces szkoleniowy opiera się wyłącznie na japońskich metodach nauczania, które pomagają szybko i sprawnie opanować materiał. Każdy uczeń przystępuje do egzaminu, jeśli czuje się przygotowany, a Instruktor prowadzący dopuści do egzaminu.

Egzamin mogą zdawać tylko członkowie Organizacji. Tak więc, aby przejść z poziomu na poziom, wymagane jest zarejestrowanie się. Dokumenty z egzaminu są przesyłane do Hombu (siedziba w Japonii), gdzie na ich podstawie kierownictwo podejmuje decyzję o przydzieleniu tej osobie następnego poziomu.

Certyfikaty dla wszystkich stopni są przyznawane tylko przez Hombu.

W NASZYM MIEŚCIE NIE MA FILII SHORINJI KEMPO. CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY ZACZĄĆ ĆWICZYĆ?

To bardzo częste pytanie. Niestety, nauka na odległość jest ostatnią rzeczą, jaką można komuś polecić. Shorinji Kempo jest bardzo trudną drogą. Do rozpoczęcia praktykowania potrzeba silnej motywacji, męstwa i cierpliwości. Jednocześnie brak nauczyciela na miejscu dodatkowo utrudnia sprawę. Posiadamy jednak doświadczenie w tej formie szkolenia. Wielu ludzi zwraca się do nas, przychodzi ćwiczyć, uczą się, nawiązują relację... W wielu przypadkach pojawia się dość silna przyjaźń, na bazie której ma miejsce przekazywanie wiedzy.

Z naszą pomocą, możemy rozpocząć takie działania, jednak pod warunkiem pojawienia się następujących elementów:

1) Silne pragnienie, aby praktykować Shorinji Kempo. Jeśli miałby to być tylko dodatek do innych sztuk walk - nie warto zaczynać.

2) Podobnie zaangażowane osoby w trening. Shorinji Kempo od samego początku praktykuje się w parach. Samodzielnie nic nie osiągniemy.

3) Miejsce i czas do rozpoczęcia regularnych zajęć (zwykły harmonogram to 2-3 treningi w tygodniu po 2 godziny).

4) Możliwość przyjeżdżać do nas, do Krakowa, co najmniej raz na 2 miesiące i przez kilka dni ćwiczyć razem z nami (jeśli wizyty byłyby rzadsze - to nie ma sensu nawet zaczynać). Z naszej strony postaramy się poświęcić tyle czasu, ile to możliwe dla takiego dialogu i będziemy dążyć do załatwienia sprawy z salą sportową na czas przyjazdu. 2 miesiące - właśnie tyle potrzeba czasu, aby informacja zaczynała układać się w głowie oraz aby zrodziły się pytania, z którymi ​​następnym razem można przyjeżdżać.

Proces takiego rodzaju szkolenia, przez lata był udoskonalany i weryfikowany na bieżąco - wykonujemy specjalne warsztaty, pod czas których „pompujemy” informacje do głów, następnie ekipa wraca do siebie, ćwiczy to, próbuje, i znowu przyjeżdżają do nas. Podczas seminarium można wykonywać dokładne notatki oraz w miarę możliwości filmować, to co się tam dzieje... Generalnie, ten proces nie jest łatwy. Jednak, jest całkowicie realny na podstawie świadomego podejścia.

Krok po kroku powstaje grupa podobnie myślących osób. Następnie, po 3-5 latach, można zacząć mówić o założeniu filii w tym mieście. Niestety, innych rozwiązań nie widzę... (z wyjątkiem przeprowadzki do Krakowa).

CZY MUSZĘ MIEĆ JAKIŚ SPECJALNY STRÓJ ORAZ OCHRANIACZE, ABY ZACZĄĆ TRENOWAĆ?

Na początku wystarczy wziąć ze sobą długie spodnie dresowe oraz koszulkę z krótkim rękawem. Jeśli masz dogi (kimono) z treningów innej sztuki walki, możesz je ubrać. Docelowy strój w Shorinji Kempo dla początkujących to: białe dogi i biały obi (pas). Ćwiczymy boso.

POSIADAM JUŻ CZARNY PAS W KARATE, ALE CHCĘ ĆWICZYĆ SHORINJI KEMPO.

CZY PO PRZEJŚCIU DO SHORINJI KEMPO ZACHOWAM SWÓJ PAS?

Szkoła Shorinji Kempo posiada swój unikatowy program nauczania, realizowany przez wszystkich uczniów na całym świecie. Korzystamy z dedykowanych metodyk i opracowań, przekazywanych wszystkim jednostkom szkoleniowym dzięki uprzejmości głównego centrum nauczania, prowadzonego przez znakomitych mistrzów z Hombu. Poza wdrażaniem nowicjuszy w zaawansowane techniki sztuk walki przywiązujemy szczególną uwagę do zrozumienia podstawowych założeń filozoficznych Shorinji Kempo. Z tego powodu każdy stopień wtajemniczenia (kyu lub dan) cechuje się odrębnym, coraz bogatszym zakresem umiejętności technicznych oraz wiedzy teoretycznej.

Shorinji Kempo znacznie różni się od innych sztuk walki. Twoje poprzednie osiągnięcia (np. 1 dan) nie gwarantują Ci posiadania adekwatnej wiedzy i zdolności, by od razu po przystąpieniu do szkoły uzyskać wysoki stopień - innymi słowy, musisz zacząć od białego pasa. Pamiętaj jednak, że zdobyte już umiejętności w innych sztukach walki mogą znacznie przyspieszyć Twoje postępy i wyróżnić Cię na tle innych uczniów.

CZY MOGĘ OD RAZU ATESTOWAĆ SIĘ NA 3 DAN?

Odpowiedź na to pytanie niewiele różni się od poprzedniej. Szkoła Shorinji Kempo składa się nie tylko z zajęć praktycznych, w czasie których rozwija się posiadane zdolności i nabywa nowe umiejętności walki. Równie ważna jest filozoficzna część procesu nauczania, pozwalająca na pełne zrozumienie swojego wnętrza i wypracowanie idealnej harmonii ludzkiej duszy i ciała. Oczywiście, przekazywane przez nas techniki fizyczne i arkany wiedzy psychicznej mogą w pewnym zakresie przypominać metodykę innych szkół lub stylów walki, jednak nasz system wciąż pozostaje unikatowy, a każdy etap wtajemniczenia niemożliwy do przeskoczenia. Pracę nad sobą zawsze należy zaczynać od solidnych podstaw, bowiem pośpiech w dążeniu do ustalonych celów może stać się przyczyną rezygnacji i braku zrozumienia.

W części teoretycznej nauczania Shorinji Kempo przekazujemy szczególnie ważne prawdy i wartości, które należy przyswajać stopniowo i powoli. Każde zagadnienie wymaga określonego czasu, by przeniknąć przez wszystkie sfery życia człowieka i stać się integralną częścią jego nowej osobowości. Jest to niemożliwe do zrealizowania w przeciągu kilku dni, tygodnia, a nawet miesiąca. Wraz ze stopniem wtajemniczenia rośnie także poziom trudności - omawiane wspólnie prawdy i wskazówki stają się bardziej poważne i wymagają znacznie dłużej kontemplacji. Taka zasada nauki „krok po kroku” dotyczy zarówno teorii, jak i samej techniki walki. Część fizyczna programu nauczania Shorinij Kempo jest dość obszerna (około 600 technik). Zawiera on praktycznie wszystkie kombinacje ruchów, przydatnych w treningu personalnym, jak i prawdziwym pojedynku - ciosy, rzuty, oddziaływanie na punkty spustowe itp.

W programie nauczania każdy stopień (kyu czy dan) ma swój minimalny termin przejścia. Terminy te wyznacza Zarząd Organizacji Shorinji Kempo. Otrzymanie następnego kyu czy dan przed zakończeniem minimalnego okresu jego trwania jest niemożliwe. Każdy, kto z potrzeby szczerej woli przystępuje do szkoły Shorinji Kempo, winien uczynić ją dziełem swojego życia. Przez wszystkie etapy należy przechodzić powoli i z rozwagą, oswajając w pełnej mierze to wspaniałe dziedzictwo, które pozostawiły nam darze poprzednie pokolenia mistrzów.

CZY HONORUJECIE KARTY MultiSport, FitFlex, OK System itp.?

Na chwilę obecną nie.

bottom of page