top of page

CZYM JEST SHORINJI KEMPO?

Shorinji Kempo (少林寺拳法) - to styl życia, który bazuje na świadomości oddziaływania zachodzących zjawisk, a także na umiejętności postrzegania ludzi w charakterze unikalnego instrumentu, używając którego, człowiek uzyskuje możliwość z powodzeniem modelowania własnego życia. Podstawowym, celem Shorinji Kempo jest złagodzenie ludzkiego cierpienia i ochrona Dobra, a na pewno nie rozwój siły w celu jej demonstracji przed innymi albo przemoc w dowolnej formie. Shorinji Kempo, zgodnie z zasadami filozofii, używa dwóch tradycyjnych metod osiągnięcia harmonii w życiu.

Na Wschodzie, który znajduje się pod wpływami buddyjskiej nauki, tradycyjnie uważa się, że lekiem na cierpienie jest zwrócenie się ku swojemu własnemu, wewnętrznemu światu - rozwijanie mądrości i współczucia. Podobne podejście sformułowało się w rezultacie wiary i świadomości, że życie jest ciągłym łańcuchem cierpień. Nawet przyjemność rozpatruje się jako formę cierpienia, o ile strata obiektu przynoszącego radość również przynosi cierpienie. Wyższym dobrem i zbawieniem jest tłumienie namiętności, neurotycznego pożądania, nienawiści, przywiązania itd. Taki spokojny i zbalansowany stan umysłu jest najlepszym lekarstwem na wszystkie bolączki życia.

Na Zachodzie uwaga ludzi zawsze była zwrócona na trudny i zmieniający się świat wokół nas. Tam tradycyjnie uważa się, że szczęście można osiągnąć drogą przebudowy i racjonalizacji otaczającej przyrody i poprawy ładu społecznego.

Jednak, kenshi Shorinji Kempo uważają, że oba te podejścia nie są wystarczające i zadowalające, gdyż w życiu ludzkim koniecznie należy brać pod uwagę zarówno materialne, jak i duchowe aspekty. W ten sposób Shorinji Kempo umacnia znaczenie polepszenia sytuacji społecznej, zadowolenia z życiowych potrzeb człowieka i rozwój duchowości i wewnętrznej dyscypliny. Mówiąc o postawie wobec porządku społecznego, Shorinji Kempo przywiązuje szczególną wagę do rozwoju każdej osobowości i harmonijnych relacji międzyludzkich, bazując na zaufaniu, szacunku, zrozumieniu i humanitaryzmie. Zadania poprawy społeczeństwa i poprawy ludzi wymagają wzajemnego oddziaływania duchowo rozwiniętych osobowości, zdolnych do współpracy.

Z drugiej strony, będąc wewnętrzną dyscypliną, Shorinji Kempo, przykłada duże znaczenie do zbalansowanego treningu ciała i ducha, rozwijania w człowieku miłości, mądrości, odwagi i zdrowia. Pod miłością rozumie się współczucie, szacunek dla życia, człowieczeństwa, uczciwość i bezinteresowność. Pod mądrością rozumie się skromność, szacunek dla wiedzy, poznanie siebie, wrażliwości, zrozumienia, współczucia. Pod odwagą - inicjatywy, ducha niezłomności, odwagi. Pod zdrowiem - silne, wytrenowane i pełne energii ciało.

Wypracowanie tych cech w człowieku jest bardzo ważne dla umocnienia w nim ducha Współczucia. Bez miłości człowiek nie może wspierać harmonijnych relacji z innymi, bez mądrości - nie jest w stanie ukierunkować swojej wiedzy na osiągnięcie wysokich celów. Bez odwagi - nie może realizować swoich idei albo pomagać drugiemu człowiekowi. I na koniec, bez zdrowia i siły, żadna z jego umiejętności nie rozwinie się w pełni.

Shorinji Kempo przekonuje, że dla wypracowania harmonijnej osobowości bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na rozwój zarówno ciała, jak i ducha. Wszystko to zależy od wysiłku i starań, których dokłada człowiek w procesie samodoskonalenia, od pielęgnowania w sobie licznych, niezbędnych cech i umiejętności.

Shorinji Kempo dysponuje całym kompleksem duchowych wskazówek oraz instrukcji niezbędnych do rozwoju duchowych i moralnych cech u człowieka. Jednak o ile świadomość jest nieodłączna od świata materialnego, a teoria od życiowego doświadczenia, w praktyce te nauki zawarte są w postaci sztuk walki, w celu uzyskania ekspresji w działaniu.

Tak jak opanowanie sztuki prowadzenia samochodu zależy nie tylko od poznania samochodu, technik jazdy i praw ruchu drogowego, ale w pierwszej kolejności od własnego doświadczenia prowadzenia samochodu, analogicznie, sposób życia, którego uczy Shorinji Kempo, jest duchowo osiągalny poprzez opanowanie tych instrukcji, a empirycznie - poprzez opanowanie sztuki walki.

TAN'EN KIHON HOKEI
PODSTAWY FILOZOFII
Zrzut ekranu 2022-08-12 212041.jpg

Suzuki Yoshitaka Sensei, 9 DAN. 
Wykład: "Podstawy filozofii Shorinji Kempo". 2007r.

PARTNERZY
Ozaki_edited.jpg

OZAKI

Sklep internetowy

Dogi / Obi / Hoi / Do itd.

KATALOG >>>

Maekawa_edited.jpg

MAEKAWA

Sklep internetowy

Do / Kask / Kaszulki itd.

KATALOG >>>

20220905_232535_edited.jpg

SKLEP W HOMBU

Zamówienie przez Sekretariat

Kamoku / Tokuhon / Sodesho

(angl / jap wersji)

bottom of page