top of page

CZYM JEST BUDDYZM?

Buddyzm jest ścieżką praktyki i rozwoju duchowego umożliwiającą Wgląd w istotę życia. Tradycja buddyjska przez ponad dwa tysiąclecia swego istnienia zgromadziła zasoby doświadczenia, z których może czerpać każdy, kto chce podążać ścieżką prowadzącą ku Oświeceniu.

Brak Boga stwórcy w buddyzmie sprawia, iż często nie uważa się go za religię w utartym w naszym kręgu kulturowym znaczeniu tego słowa. Podstawy buddyzmu są łatwe do zrozumienia i zastosowania: nic na świecie nie jest stałe lub niezmienne; ponosimy konsekwencje wszystkiego, co robimy (karma); w każdej sytuacji możliwa jest zmiana.

Buddyzm zwraca się więc ku wszystkim ludziom, niezależnie od rasy, narodowości czy płci. Naucza też praktycznych metod, takich jak medytacja, dzięki którym możemy zastosować te nauki w życiu, wziąć za nie odpowiedzialność, zmienić się na lepsze, rozwinąć w sobie świadomość, współczucie oraz mądrość.

Na świecie jest około 350 milionów buddystów, a nieustannie rośnie ich liczba w krajach, które nie są tradycyjnie krajami buddyjskimi (np. w Europie i Ameryce). Istnieją różne formy buddyzmu, lecz wszystkie tradycje łączy nieuciekanie się do przemocy, wolność od dogmatów, tolerancja oraz — w większości przypadków — medytacja.

Kaiso-84.JPG
DWIE GAŁĘZI BUDDYZMU

MAHAJANA

Mahayana ("Wielki Wóz") to termin dla szerokiej grupy tradycji buddyjskich, tekstów, filozofii i praktyk.

Buddyzm Mahayany rozwinął się w Indiach (od ok. I wieku p.n.e.). Mahayana odnosi się również do ścieżki Bodhisattwy dążącej do stania się w pełni przebudzonym Buddą dla pożytku wszystkich czujących istot i dlatego jest również nazywany „Ścieżką Bodhisattwy”. Buddyzm Mahayany ogólnie postrzega cel stania się Buddą poprzez ścieżkę Bodhisattwy jako dostępny dla wszystkich i postrzega stan Arhata jako niekompletny. 

HINAJANA

Hinajana ("Mały Wóz"). Szkoły Hinajany określało się również mianem Śravakajana i Pratjekabuddajana. Nazwa ta wywodziła się z ideału śravaka – kogoś kto pragnie własnego oświecenia, przeciwstawianego ideałowi Bodhisattvy. Nazwa Hinajana współcześnie jest używana jako określenie podstawowego poziomu nauk buddyjskich przez tradycje Mahajany. Nieprzerwany przekaz nauk dawnych szkół Hinajany istnieje nadal m.in.

BIBLIOTEKA
1378723_703487516346664_442238299_n_edited.jpg

PRZEWODNIK PO BUDDYJSKIEJ ŚCIEŻCE

PARTNERZY
Ozaki_edited.jpg

OZAKI

Sklep internetowy

Dogi / Obi / Hoi / Do itd.

KATALOG >>>

Maekawa_edited.jpg

MAEKAWA

Sklep internetowy

Do / Kask / Kaszulki itd.

KATALOG >>>

20220905_232535_edited.jpg

SKLEP W HOMBU

Zamówienie przez Sekretariat

Kamoku / Tokuhon / Sodesho

(angl / jap wersji)

bottom of page